Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

ID 751 - Fast 90 % stilling som renholdsoperatør ved Bygg- anlegg- og IT-avdelingen med arbeidssted p.t. ved Austertana oppvekstsenter

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Tana kommune har ledig en 90 % fast stilling som renholdsoperatør ved Bygg-, anlegg- og IT- avdelingen. Stillingen er ledig for tiltredelse og arbeidssted for tiden ved Austertana oppvekstsenter.

Utdanningskrav:

Fortrinnsvis fagbrev i renholdsoperatørfaget.

Andre med relevant erfaring kan tas med i betraktning.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges.

Gode samarbeidsevner og fleksibilitet.

Evnen til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø.

Kunnskaper i samisk anses som en vesentlig tilleggskvalifikasjon

Iht. Opplæringsloven § 10-9 må tilfredsstillende politiattest fremlegges for ansettelse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Bill Sørensen, tlf 46400300, e-post: bill.sørensenren@tana.kommune.no eller renholdskoordinator Bodil Larsen, tlf.464 00 238, e-post: bodil.larsen@tana.kommune.no.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 30.9.18