Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

ID 124 - Austertana oppvekstsenter - ledig 50 % stilling

Ved Austertana oppvekstsenter har vi ledig midlertidig stilling i 50 %, fortrinnsvis for barnevernspedagog. Stillingen er ledig for rask tiltredelse.

Oppvekstsenteret holder til i tre bygg: Skole m/gymsal, SFO og barnehage. Skolegården er betydelig renovert i 2007 og 2008, bl.a. med ballbinge, lekeapparater og aktivitetshaug. Skolen har grunnskoletilbud fra 1. - 10.trinn, der trinnene er delt i 5 grupper: 1. - 2.trinn, 3. - 4.trinn, 5. - 7.trinn, 8.-9.trinn og 10.trinn.

Den ledige stillingen innebærer i hovedsak tiltak og oppfølging for enkeltelev, der også oppgaver knyttet til andre barn innenfor oppvekstsenteret må kunne påregnes.

Vi søker fortrinnsvis barnevernspedagog.

Søkere med annen relevant høyskoleutdanning, og søkere med relevant erfaring vil også bli vurdert.

Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, og være løsningsfokusert.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger ved rektor Børre St Børresen, telefon: 46 400 325

Søknad med ID-nr, CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Tana kommune, Personalavdelingen innen 9. januar 2009.

Søknad kan også sendes pr e-post til postmottak@tana.kommune.no, med ettersending av attester og vitnemål pr post.