Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Hvor og når kan du forhåndstemme?

Her finner du informasjon om hvor og når du kan forhåndstemme til Stortingsvalget og sametingsvalget 2013.

Tidligstemmegivning i perioden 1. juli – 9. august i Tana kommune

Sted:               Tana Rådhus
Valglokale:       Møterom, 1 etg.
Åpningstid:       Ingen fast åpningstid. Velger henvender seg til kommunen for å avtale om å avgi tidligstemme.
 
Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon! Denne ordningen gjelder for alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune de er manntallsført i.
 

Ordinær forhåndstemmegivning i perioden 12. august - 6. september i Tana kommune

Sted:               Tana Rådhus
Valglokale:       Møterom, 1 etg.
Åpningstid:       Mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00
 
Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune de er manntallsført i, kan i perioden fra 12. august til 6. september avgi forhåndsstemme i Tana kommune.
 
 
Mottak av forhåndsstemmer ved helse- og sosialinstitusjoner vil foregå i uke 35 (26. - 30.august). Nærmere informasjon om eksakt tidpunkt vil legges ut her når det er bestemt.