Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høringsmøtet Norsk laksesenter avlyst

Miljødirektoratet har avlyst høringsmøte om etablering av Norsk laksesenter. Men utvider firsten for skriftlige høringsuttalelser til 10.oktober.

Fristen for å komme med skriftlig høringsuttalelse er utvidet til den 10. oktober. Det var opprinnelig invitret til høringsmøte, men dette er avlyst på grunn av få påmeldte.

******

Miljødirektoratet har bedt kommunen å videreformidle høringsinvitasjonen til lokale interessenter, slik at alle som vil kan delta i den skriftlige høringen.

Forprosjektet konkluderer med at Norsk Laksesenter (NLS) skal opprettes som en stiftelse med fire driftsenheter, hvorav en driftsenhet etableres i Tana. Det legges opp til samlokalisering med TF. Hovedoppgaven til NLS vil være å fremme bevaring og bærekraftig bruk av villaks. En detaljert opgavefordeling mellom de planlagte driftsenhetene er skissert i vedlagte dokument.

Forprosjektering av Norsk Laksesenter.pdf