Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høringsforslag - Forskrift om farvannsavgift - Tana kommune

Ny lov om havner og farvann trådte i kraft 1. januar 2020 og erstattet den gamle fra 2009.
I lov av 2009 brukte man betegnelsen anløpsavgift som gav grunnlag for den avgiften vi har pålagt rederiene som anløper havner i vår kommune.
I hht den nye loven om havner og farvann skal kommunene utarbeide nye forskrifter som henføres til den nye loven og ny forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften).
Tana kommune sender ut til høring forslag til ny Forskrift om farvannsavgift – Tana kommune.
Høringsfrist er satt til 31.03.2020
Høringsinnspill sendes til Tana kommune, rådhusveien 24, 9845 Tana.