Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Rulleringsforslag til ”Boligplan for Tana kommune 2014-2017” foreligger til høring

Tana kommune utarbeidet og vedtok boligsosial handlingsplan for perioden 2002 – 2005. Planen ble rullert for første gang i 2009. Denne rulleringen av planen gjelder for perioden 2014 – 2017.

 

2014-06-27 Les mer...

Høring av forslag til endringer i gjeldende forskrift om skuterløyper, Tana kommune.

Revisjonen omfatter strekninger på gjeldende løypenett hvor det av ulike årsaker er konkrete behov for endringer. Høringsfristen er 15. mai.

2014-04-11 Les mer...

Høring - utbygging av fibernett i kommunen

Tana kommune skal søke om midler til videre utbygging av fibernettet i kommunen. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være til høring i en måned. Alle søm ønsker å avgi høringsuttalelse (lag og foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc) inviteres til å gjøre det innen 7. mai.

2014-04-08 Les mer...

Navn til navneløse veier i Tana kommune - fristen nærmer seg!

Kommunen ønsker forslag til navn på de småveiene, veistrekningene og hytteområdene, som fortsatt ikke har fått navn. Fristen for å komme med forslag er 31.januar 2014. Målet er at alle boliger, fritidshytter og næringsbygg skal få veiadresse i løpet av neste år. Benytt sjansen til å komme med forslag!

2014-01-22 Les mer...

Korrigering av norske navn på vann i Tana kommune

Kommunen ønsker innspill til skrivemåten av norske, kartfestete navn på vann i Tana. I dag har de fleste vann endelsen ”–vatn”. Dette skal endres til ”–vann” i tråd med lokal dagligtale.

2013-12-04 Les mer...

Fristen for å uttale seg til planforslaget er 3. januar 2014

Forslag til reguleringsplan for Harrevann friluftsområde er ute til høring og offentlig ettersyn

 

2013-11-04 Les mer....

Forslag til nye vedtekter for SFO

Vedlagt følger forslag til nye vedtekter for SFO i Tana kommune. Høringsfristen er satt til 31.mai.
2013-04-15 Les mer...

Høring om felles ungdomstrinn i Tana

Sak om felles ungdomstrinn for Seida, Austertana og Boftsa og Deanu sámeskuvla og Sirma sendes nå ut på høring. Høringsfrist er 31.mai. Saken skal opp i Tana kommunestyre 20.juni.
2013-04-05 Les mer...