Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Høring vedørende bredbånd til lokalsamfunn i Finnmark.

Lebesby kommune, Tana kommune og Porsanger kommune har alle ute høring om bredbåndsutbygging i sine områder. Disse ligger ute på høring grunnet ønske om tilskudd fra NKOM om medfinansiering.

Vi har et ønske at NKOM ser disse opp mot det prosjekt som er i full gang på stamfiber på strekningen Lakselv- Adamselv- Tana. 

Stamfiber:

Her er alle potensielle aktører (kjøpere på signal) på stamfiber invitert  for å få på plass  finansiering til prosjektet. Prosjektet er kommet godt i gang og det er viktig at NKOM vet at det er avgjørende å få finansiering til de lokale distribusjonsnettene som kan knyttes på der stamfiberen går forbi. Overnevnte kommuner har lokalsamfunn som ikke har telefon dekning og mangler bredbånd som ønsker å kunne knytte seg på.

Stamfiber prosjektet har en betydelig finansiering på plass, det er lang vei igjen og det er avgjørende for prosjektet at de lokale distribusjonsnettene knytter seg opp og kan bidra med finansiering.  Overnevnte kommuner er positive til å stå samlet i arbeidet som gjør at stamfiber kommer til deres kommuner. For kommunene i Finnmark er dette viktig infrastruktur.  Det er store utfordringer med mye driftsbrudd på forbindelsen langs kysten i Finnmark. Kystfiberen har  vært mye plaget og har  hatt mange brudd, noe som medfører lange rettetid. Ved å få på plass stamfiber vil den fungere som en radial som gjør at ringstrukturen i Finnmark blir mindre og en kan route trafikken bedre enn med dagens løsning.

Lebesby kommune har tatt på seg oppgaven på vegne av tre kommuner og ber at eventuelle merknader blir sendt til postmottak@lebeby.kommune.no innen 30. april 2017.

Nærmere opplysninger kan fås ved å henvende seg til Sigve Reidar Hansen Gusdal innleid konsulent, mobil 90718210, mail sigve@olavhansen.no og næringskonsulent Toril Svendsen, telefon 97990904, mail toril.svendsen@lebesby.kommune.no

 

Vedlegg:

Orientering om arbeidet med fiberutbygging