Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høring – Utbygging av bredband i Tana kommune.

Tana kommune har i flere perioden de siste 10 årene arbeidet med å bedre mulighetene for innbyggerne til å ha et godt og stabilt tilbud til digital kommunikasjon både gjennom fiber-/trådløs- og mobilnettet.

I Tana er det bygd ut fiberbasert aksessnett i deler av kommunen. Store deler har et aksessnett basert på radiolinje. Deler av kommunen har kun tilgang på internettforbindelse med lav kapasitet, eller kun via mobilnettet. Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at publikum/kunder har tilgang til internett. Det tilbudet som finnes i deler av Tana i dag er utilfredsstillende, lav kapasitet og liten tilgjengelighet er hovedårsaken.

For å bedre situasjonen i kommunen vil vi søke om finansiering til å bygge ut høyhastighets bredband med nedlastingshastighet på 30 mb/s med til innbyggere, næringsliv og offentlige institusjoner i områdene som i dag mangler dette. I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet en kalkyle på kostnadene på utbygging av fiber.

Tabellen viser grove kostnadsoverslag og hvilken prioritering som foreslås:

Prioriteringer

Områder

Antall kunder

Kost pr. kunde

Kostnader utbygging

1

Sandlia - Austertana ( Leirpollen)

150

40000

6000000

2

Rustefjelbma-Sjursjok

100

40000

4000000

 

Prosjektledelse

 

 

 

 

Sum

250

 

10000000

Utbyggingen vil være en del av kommunens prosjekt ” BEDRE MULIGHETER FOR TILGANG TIL DIGITALE TJENESTER I TANA ”, som også omfatter utbygging/utbedring av mobildekningen i kommunen.

Stortinget har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) oppgaven med å administrere tilskuddsordningen og søknadsfristen er 3. mai

I forbindelse med søknaden vil vi invitere innbyggerne til å komme med innspill i forhold til våre utbyggingsplaner.

Frist for innspill er 7. april og innspillene sendes på e-post til postmottak@tana.kommune.no

og merkes "høringsuttalelser bredbandsutbygging".

Høringsinnspillene vil bli fremlagt for Formannskapet 08.06.17 i forbindelse med saksbehandlingen.

Virksomhetsleder for Bygg-, anlegg-, og It-avdelingen  Bill Sørensen kan kontaktes for nærmere informasjon på telefon 464 00 300, e-post: bill@tana.kommune.no