Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høring - samordnet forebyggende rus og psykiatriplan 2014 - 2018

Planen har en høringsfrist til og med 14. oktober 2014.
Planen blir også i hovedsak sendt elektronisk.
Det legges opp til at den vedtas politisk i løpet av høsten 2013.

Innspill til planen sendes til
Jakob Lanto
virksomhetsleder
Tana kommune, avdeling for hjelpetjenester
9845 Tana

 

Tlf.: 46400360, faks 78925609
e-post: jakob.lanto@tana.kommune.no