Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høring om regulering av snarefangst på Finnmarkseiendommen, sesongen 2009-2010

Finnmarkseiendommen har sendt på høring et forslag til regulering av snarefangst for sesongen 2009-2010. Bakgrunnen er den dårlige bestandssituasjonen for ryper i Finnmark. Høringsfristen er satt til 1. november.

Alle interesserte kan avgi høringsuttalelse, herunder også lokale jegere og snarefangere. Høringssvaret skal innleveres på vedlagte skjema. 
 
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) i Tana kommune vil behandle saken i sitt neste møte den 20.10, og avgi høringsuttalese på vegne av kommunen som viltmyndighet.