Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høring om Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Med bakgrunn av at det er ønskelig med å få denne høringen behandlet tilstrekkelig i alle råd og utvalg så endres høringsfristen til 13.9.17. I den forbindelse endrer eldrerådet sitt møte til 13.9.17

Høringsinnspill sendes Tana kommune, rådhusveien 24, 9845 Tana eller pr. e-post: postmottak@tana.kommune.no, høringen merkes Høring Lokalforskrift  om tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Her finner du høringsdokumentet