Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Høring - innføre faget samisk som obligatorisk fag på alle kommunale grunnskoler i Tana

Tana kommunestyret har vedtatt 05.10.2017 i sak PS 41/2017 om å innføre samisk fag som obligatorisk fag på alle kommunale skoler i Tana fra og med skoleår 2018-2019. Kommunestyret har tidligere vedtatt at samisk språk og kultur er en del av innholdet i alle kommunale barnehager i Tana. Kommunestyret vedtok følgende for innføringen:

  1. Vedtatte tiltaket sendes til berørte for tilbakemelding og innspill. Berørte for tiltaket er barn, elever, foresatte og ansatte i barnehager og –skoler. Rådmann ber om tilbakemelding fra barnehager og skoler om ressursbehovet for å gjennomføre tiltaket.
  2. Rådmannen utarbeider plan for gjennomføring av tiltaket som vedtas i hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK). Økonomiske ressurser som kreves for tiltaket behandles i formannskapet og kommunestyret i budsjett 2018.

 

Administrasjonen vurderer at innføringen av faget samisk foregår over flere år. Alternativ innføring er at følgende skoleår har følgende trinn faget samisk:

  • Skoleår 2018-2019 innføres undervisning i samisk for 1. trinn
  • Skoleår 2019-2020 innføres undervisning i samisk for 1. og 2. trinn
  • Skoleår 2020-2021 innføres undervisning i samisk for 1., 2. og 3. trinn
  • Skoleår 2021-2022 innføres undervisning i samisk for 1., 2., 3. og 4. trinn
  • Osv.

Tana kommune ber alle berørte i saken uttale seg innen fredag 01. desember 2017. Høringsuttalelser sendes til postmottak@tana.kommune.no eller Deanu gielda-Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Deatnu-Tana.

 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til kommunalsjef for oppvekst, Trond Are Anti på taa@tana.kommune.no eller 46400204.