Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høring: forskrift om rettigheter for folkevalgte

Formannskapet vedtok i sak 37/2019 å legge ut forslag til forskrift om rettigheter for folkevalgte på høring.

Her kan du lese hele forslaget til ny forskrift.

Hjemmelen til den nye forskriften finnes i den nye kommuneloven. Forskriften berører folkevalgte i Tana kommune.

Høringsfristen settes til 2. september 2019. 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@tana.kommune.no.