Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høring - Forskrift og lokal læreplan for innføring av samisk for alle elever i grunnskolen i Tana

Alle berørte i saken – barn, elever, foresatte,
Ansatte, organisasjoner knyttet til barnehage og skoler

 

Tana kommunestyre har vedtatt 29.11.2019 i sak 47/2019 å innføre samisk som obligatorisk fag på alle grunskoler  i Tana fra og med skoleåret 2020-2021.  En så rask innføring viste seg å ikke være mulig av flere grunner så innføringen blir fra høsten 2021.  

Det er utarbeid forslag til «Forskrift om opplæring i faget samisk for alle i grunnskolen» og forslag til «Læreplan i samisk for alle». Disse planene sendes ut på høring med høringsfrist 27.april 2021.

Høring - Innføring av obligatorisk samisk - forskrift og læreplan.pdf
 

Tana kommune ber alle berørte i saken om å komme med innspill til forskrift og lokal læreplan innen tirsdag 27.april 2021. Høringsuttalelser sendes til postmottak@tana.kommune.no eller Deanu gielda-Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Deantnu-Tana.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til kommunalsjef for oppvekst, Else-Marie Seim på ems@tana.kommune.no eller tlf 46400204.

Samisk versjon