Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høring av forslag til vannforvaltningsplan for Norsk-Finsk vannregion 2022-2027

Høring av vannforvaltningsplan

Om høringen
Formålet med vannforvaltningsplanen og tilhørende dokumenter er å gi en oversiktlig fremstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet i et langsiktig perspektiv.

Planen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.

Tiltaksprogrammet til vannforvaltningsplanene vurderer hvilke tiltak som må gjøres for å forebygge eller gjenopprette tilstanden til vannmiljøet.

Høringsdokumentene er utarbeidet med utgangspunkt i maler fra Miljødirektoratet og i samarbeid med vannregionutvalget og andre relevante aktører.

Frist for å svare på høring er 31.mai 2021.

 

Høringsbrev og veiledning til høringsinnspill

Høringsdokumenter

Tiltaksprogram for vannområdene

En ZIP-fil som inneholder høringsbrevet og alle høringsdokumenter kan lastes ned her.

 

Høringsmøter
Informasjon om regionalt høringsmøte for Norsk-finsk vannregion finner du herTema er bl.a. pukkellaks og gyrodactylus salaris. Høringsmøtet arrangeres digitalt. Frist for påmelding: 12.april

Miljødirektoratet arrangerer en nasjonal høringskonferanse 27. – 28. april.

I regi av lokale vannområdekoordinatorer vil det også gjennomføres lokale medvirkningsmøter i høringsperioden. For Tana vannområde blir det fokus på avløp, krigsetterlatenskaper og vandringshinder. Dato og opplegg for arrangementet er ikke fastsatt ennå. 

 

Høring av vannforvaltningsplan for finsk del av Norsk-finsk vannregion

Den finske vannregionmyndigheten har sendt sine vannforvaltningsplaner på høring i perioden 1.november 2020 - 14.mai 2021.

Vannforvaltningsplan for finsk del av Norsk-finsk vannregion 

Høringsinnspill kan sendes inn her (på finsk)

Frist for å svare på høring er 14. mai 2021.

 

Lenke til Norsk-Finsk vannregion på Vannportalen