Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Hjemmekompostering av matavfall

Generelt om tjenesten

Tema

- Individ og samfunn
- Natur og miljø

Beskrivelse

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

Det er også mulig å snekre kompostbingen selv. Uansett om man velger ferdigprodusert eller hjemmesnekret binge, er det viktig å huske på at bingene må være godt isolerte i vårt klima her i Finnmark (minst 10 cm. isolasjon).

Målgruppe

Privathusholdninger

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Det norske hageselskap
Svanemerkede kompostbeholdere
aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Utviklingsavdelingen
Postadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-02-20 08:09
Gyldig fra2018-12-10
Gyldig til2022-02-19