Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Hjelp til å stemme

Velgere som har behov for hjelp til å stemme, kan be om hjelp fra en stemmemottaker. 

Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshamming kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmemottaker skal gjøre helperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt etter § 15-4 i valgloven. 

Du kan be om hjelp både i forhåndstemmeperidoen og på valgtinget (valgdagene).