Skoler i Tana

Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Hilly Sarre

Duodji  ( samisk håntverk, både myk- og hardsløyd) med Hilly

 

For meg har det å bruke hendene alltid vært en viktig del av mitt liv. Allerede som barn var jeg med i de voksnes praktiske gjøremål både i ute- og inneaktiviteter innenfor både harde og myke materialer. Jeg følte at alt jeg lærte av praktisk arbeid og håndverk og det var viktig for min forståelse også i forhold til teoretisk innlæring. Begge mine foreldre var dyktige med hendene.

Jeg vokste opp i Nedre Tana, hvor mye av kunnskapene innenfor duodji var kun noe man drev med i hjemmet og det var ikke noe man skrøt av utad. Det samiske språket hadde også sin nedgangstid. Foreldre brukte samisk mindre og mindre som formidlingsspråk og de mente at ikke alt innenfor duodji var så viktig å videreformidle til neste generasjon. Når jeg spurte mine foreldre, fikk jeg ofte til svar at dette kunne de ikke.

Jeg var imidlertid veldig nysgjerrig hva angår de tradisjonelle kunnskaper. Jeg valgte å ta duodji som fag ved videregående skole. Senere dro jeg til Jokkmokk i Sverige på folkehøgskole og hadde et lærerikt år med kun duodji som fag med myke materialer som utgangspunkt.  Till slutt har jeg tatt utdanning på høgskole som faglærer i forming, der jeg la vekt på våre tradisjoner innenfor duodji og hadde hovedvekt på harde materialer. Til slutt har jeg også litt duodji fra Samisk høgskole.

Jeg har i mange år drevet egen bedrift som duoji ár (duodjiutøver) og har hele tiden ønsket å lære mer. Jeg har tatt noen kurser og har snakket mye med eldre folk for å lære mer om tradisjonen. Så lenge mine øyne kan se og mine hender fungerer, ønsker jeg fremdeles å lære mer.

Ettersom jeg lærte mer og mine foreldre fikk se hva jeg holdt på med, viste de fram nye sider fra sine egne kunnskaper og de fortalte eller viste hvordan de utførte de ulike teknikker innenfor duodji og hvordan de mente at linjer, former og farger burde være. Da følte jeg at jeg endelig hadde kommet hjem.

 Jeg vil så gjerne videreføre kunnskaper. Kulturskolen gir meg mulighet til å videreføre duodji til elever som har valgt dette selv og kanskje bærer den samme nysgjerrigheten inne i seg som jeg hadde som barn. Duodji gir også en mulighet til å utvide sitt ordforråd på samisk.

Jeg tilbyr duodji til de eldste elevene fra grunnskolen med hovedvekt på myke materialer, men hver høst er vi ute i skogen og samler inn materiale, så småprodukter kan også lages i hardt materiale om det er ønske om det, men da kun med håndverktøy. Undervisningsspråket er samisk.