Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Helsefagarbeider i vikariat i 100 % stilling ved Tana hjemmetjenester

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Tana hjemmetjenester består av hjemmesykepleien, omsorgssenter og omsorgsboliger.

Virksomheten søker etter helsefagarbeider i vikariat i 100 % stilling, ID 832.

Vikariatet er ledig for perioden 1.9.19 – 31.7.20, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er for tiden med:

 • Tredelt turnus.
 • Arbeid hver tredje helg.
 • Arbeidssted i omsorgsboligene.

Utdanningskrav:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Gode kunnskaper i programmet Profil.
 • Førerkort kl. B.
 • En god kollega som er tydelig og strukturert, initiativrik, er fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Evne og vilje til å bidra til tjenesteutvikling.
 • Ønskelig med kunnskaper i samisk språk og kultur.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse.

Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til virksomhetsleder Kati Kannisto, tlf.455 17 731, e-post: kati@tana.kommune.no.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 22.9.19