Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Helse – og livsstilsundersøkelsen kommer nå til Tana

Befolkningen mellom 40 og 79 år i Nesseby og Tana kommune kalles inn til Helse – og livsstilsundersøkelsen i regi av Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet.

Onsdag 12. februar er det oppstart for helseundersøkelsen hvor om lag 2000 personer i Nesseby og Tana inviteres til å delta. Denne befolkningsundersøkelsen er et forskningsprosjekt med hovedfokuset på sentrale folkesykdommer som diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer, men også kosthold, miljøgifter, tannhelse og søvn.

Undersøkelsen har inntil nå vært gjennomført i Evenes, Skånland, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Kåfjord og Storfjord kommune, og planlegges videre til Lyngen kommune.

Åpningstid og sted
Helse – og livsstilsundersøkelsen pågår i perioden 12. februar til 25. februar ved Ishavsveien Forretningssenter i Varangerbotn og fra 27. februar til og med 3. april ved Flerbrukssenteret i Tana bru.

Personlig invitasjon med oppsatt time, sendes ut i posten 2 uker før start. Dersom du ikke kan møte til oppsatt tid, kan du komme uansett tid i åpningstiden; mandag til fredag klokken 10 til 16:30 med langåpent tirsdager til klokken 18. Lørdag 15. februar, 8. mars og 29. mars er det åpent fra klokken 10 til 14 med god kapasitet for drop-in.

Du kan møte opp på tvers av kommunene. Det betyr at deltagere fra Nesseby kan møte opp i Tana, og de fra Tana kan komme på stasjonen i Nesseby.

Gratis helsesjekk og reisegavekort
Det overordnede målet for undersøkelsen er å få mer kunnskap om helse og livsstil i det mangfoldige distrikts-Nord-Norge. Både Universitetet og kommunen håper at så mange som mulig ser fordelen med denne undersøkelsen. Du får sjekket din helse helt gratis med ulike målinger, og du kan til og med være med å vinne et reisegavekort. Det viktigste er allikevel at du kan bidra til en bedre folkehelse, og kommunen får en rapport på befolkningens helseprofil.

For ytterligere informasjon og tidligere presseomtale:
http://site.uit.no/helseoglivsstil/

https://www.facebook.com/HelseOgLivsstilsundersokelsenSaminor
 

Kontaktpersoner
Prosjektleder Ann Ragnhild Broderstad, telefon 769 850 30

Prosjektkoordinator Solrunn Hansen, telefon 77 64 48 36/99271762