Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

INFORMASJON OM KRISETEAMET

 

Kriseteamet skal bistå med psykososial førstehjelp, samt være et samarbeidsorgan for de ulike offentlige instanser i forbindelse med krisehåndtering ved:
·         uventede dødsfall som spebarnsdød og selvmord
·         ulykker
·         katastrofer
Hendelsen og forholdene rundt, avgjør graden av innsats fra kommunen. Da vi er en tospråklig kommune, anses det som viktig at teamet også har medlemmer med samisk språk- og kulturkompetanse.
Kriseteamet mobiliseres av vaktlege eller annen kommunelege.

 

Ved behov for krisebistand, ring legevakttelefon  455 17 700 eller 113.
Kriseteamets hovedoppgaver skal være å:
·         Kunne gi psykososial støtte og hjelp til enkeltpersoner, familier eller større grupper av mennesker som opplever en krise.
·         Opprette kontakt med og organisere kontaktpersoner i kommunen. Særlig viktig å sikre dette når det gjelder personer fra andre kommuner.
·         Organisere tilbud om oppfølging i form av samtaler eller behandling til personer bosatt i Tana kommune.
·         Bistå etterlatte, samt hjelpe med å organisere nødvendige hjelpetiltak.
·         Være bindeledd mellom det lokale hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten.
·         Gi råd om forebyggende tiltak og aktuelle hjelpetiltak som finnes innenfor psykisk helsevern i Tana kommune.