Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Har du et godt forslag til gatenavn?

Arbeidsgruppa for veinavn jobber nå med navnsetting av seks veier i regulerte områder som ikke har vedtatt navn, og vil gjerne ha dine innspill før saken legges på formell høring.

Fristen er satt til 20.03.2020. Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 2019/2214.

Alle kan komme med innspill til veinavn, og begrunnelse for valgt navn.

Kriterier for valg av adressenavn:

 • Må følge reglene i lov om stadnamn. Måten veinavn skrives på skal godkjennes av Stedsnavntjenesten i Språkrådet.
 • Bør bygge på den lokale navnetradisjon, ta vare på lokal kulturarv og passe på stedet.

 • Bør være lokaliserende.

 • Må ikke virke støtende eller komisk.

 • Må være unikt innen kommunen, og skal heller ikke kunne forveksles med andre adressenavn eller mye brukte og allmenn kjente navn i kommunen.

 • I størst mulig grad unngå like navn i nabokommuner/samme «utrykningsområder».

 • Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fiktive personer skal bare brukes når det er særlige grunner for dette.

 • Bør ikke inneholde firmanavn eller navn som Skoleveien, Kirkeveien evt. andre navn som generelt er mye brukt.

 • Bør være varierte.

 • Bør være lett å skrive og uttale.

 • Bør ha ending vei/veien eller gate/gata.

 

Forslag til et godt og betegnende navn på veiene bes sendt til Deanu gielda/Tana kommune innen den 20.03.2020 via post, Rådhusveien 24, 9845 Tana eller til postmottak@tana.kommune.no

 

Čorroguolbba boligfelt

Vei 1

Vei 2

Vei 3

Corroguolbba boligfelt_400x324.jpg

 

Vestre Seida boligfelt

Vei 4

Vestre Seida boligfelt_400x410.png

 

Bjørkelia Nordre boligfelt

Vei 5

Bjørkelia Nordre boligfelt_400x479.png

 

Storlaksen boligfelt

Vei 6

Storlaksen boligfelt_400x272.png