Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vedtatt i kommunestyret 16.11.17

Handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivetet og kulturbygg 2018 er vedtatt

Handlingsprogrammet 2018 for anlegg bygger på tiltak som er beskrevet og prioritert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020. Når det gjelder nærmiljøanlegg er det ingen av de prioriterte anleggene som fremmer søknad for 2017. De anlegg og tiltak som ikke er tatt med i handlingsprogrammet for 2018 har ikke søkt om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innen fristen.

Viser for øvrig til vedlagte dokumenter.