Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Gratis videreutdanning innen helse våren 2021 – ledige plasser

Medlearn tilbyr fem forskjellige videreutdanninger denne vinteren. Studiene er nettbaserte og lar seg fint gjennomføre mens du er i jobb. Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren og kan gi høyere lønn, samt bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger. 

Medlearn har følgende deltidsstudier med beregnet studietid på 1 år (Deltid). Disse studiene retter seg mot helsefagarbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter og andre i helsevesenet som har behov for videreutdanningene. 

  • Migrasjonshelse 
  • Velferdsteknologi 
  • Hverdagsrehabilitering 

Følgende studier er tenkt som videreutdanning på deltid for helsefagarbeidere/hjelpepleiere, samt andre som har nødvendig realkompetanse. Studiene er deltidsstudier over 2 år. Undervisningen er basert på nettundervisning, og er inkludert praksis periode på 10 uker. Praksisperioden gjennomføres i hovedsak på egen arbeidsplass.

      •   Psykisk helsearbeid
      •   Demensomsorg og alderspsykiatri
       
Her kan du lese mer om utdanningene på hjemmesiden vår og søke via denne: 

https://medlearn.no/finn-ditt-studium/

Helsefagskolene er gratis for studenten. (unntatt bøker) og gir henholdsvis 30 og 60 studiepoeng*

Første søknadsperiode for oppstart våren 2021: 13. november 2020 – 10. januar 2021. Tildeling av studieplasser 11. januar 2021

Studiestart: 1. februar 2021