Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

 Valgstyret i Tana kommune har i møte 23. mai 2019 godkjent 7 valglister til kommunestyrevalget 2019. 

  • Arbeiderpartiet
  • Deanu Sámelistu - Samelista i Tana
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:

Iht. valgloven § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne et listeforslag framsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av overskriftene på de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret.

Valgstyret i Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no