Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Gjengs leie

Husleieloven § 4-3
”Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn den som kan kreves etter § 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Ved leiefastsetting etter første punktum skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og innsats.
 
Tilpassing av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk.
 
Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter bestemmelsene i § 12-2.”
 
Gjengs leie tilsvarer ikke nødvendigvis det samme som markedsleie. Gjengs leie innebærer et gjennomsnitt av leien i løpende leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår.”