Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Geografi

Antall innbyggere: 3.001
Areal Tana kommune: 4.045 kvadratkilometer.
Kommunesenter: Tana bru. Etablert som kommunesenter 1968.

Fordeling av areal:
Dyrket mark 1%, ferskvann 4%, annet areal 95%.

Fordeling av yrkesbefolkning:
Primærnæringer 21% (9%), sjøfart og samferdsel 7% (7%), industri/bergverk og bygg/anlegg 24% (29%), tjenesteyting 48% (55%). (Landsgjennemsnitt i parentes).

Høyeste fjell (m.o.h.):
Rastegaissa 1.067 (opp fra Levajok)., Geinogaissa 1029 og Uccagaissa 975.

Fjelloverganger:
Ifjordfjellet 370 m.o.h., Båtsfjordfjellet 400 m.o.h., Seidafjellet 150 m.o.h.

Tana kommune har felles grense med kommunene Gamvik, Berlevåg, Vadsø, Nesseby, Lebesby, Porsanger og Karasjok samt Utsjoki i Finland.

Næringsliv: Jordbruk, reindrift, bergverk, bygg/anlegg og tjenesteyting.

Beliggenhet: Tana kommune er et geografisk og kommunikasjonsmessig knutepunkt i Øst-Finnmark. Med sine 330 km er Tanaelven Norges 3. lengste elv og danner riksgrense mellem Norge og Finland.

Tanaelven:
· På samisk heter elven Deatnu og på finsk Teno (Storelven).
· Vassdraget som har sitt utspring bl.a. i Finland og går gjennem Karasjok og Tana kommuner og renner ut i Tanafjorden.
· Tanaelven er 330 km lang.
· Tanaelven med bielver (Tanavassdraget) har laks over en strekning på ialt ca. 800 km.
· Grenseelv mellem Norge og Finland over 256 km.
· Store kildeelever er Anárjokha og Karasjohka/Iesjjohka samt Utsjoki i Finland.
· Nedbørfelt 15330 kvadratkilometer, derav ca. 70% i Norge.
· Norges desidert største lakseelv.
· Innehar verdensrekorden for laks (atlantisk) tatt på stang, 36 kg, tatt i 1929.
· Spesielt for Tanaelven er drivgarnsfisket og stengselsfisket.
· Egen lov regulerer fisket i Tanaelven.
· Tanamunningen utgjør et av Europas største uberørte deltaområder.

Tanafjorden:
· 65 km lang.Ligger i kommunene Deatnu/Tana, Berlevåg og Gamvik.
· Fjorden ligger mellem Varangerhalvøya og Nordkynhalvøya.
· Fjordarmer er bl.a. Vestertana, Tarmfjorden, Smalfjorden, Leirpollen, Langfjorden, Hopsfjorden og Trollfjorden .

Tana bru: Bygd 1948. Hovedspenn 195 m. Norges lengste myke hengebru.

Samelandsbrua: Tårnhøyde 38 meter over brudekke. Totallengde 300 meter. Lengde mellom tårnene 155 meter.

Bredde- og lengdegrad Tana bru: 70° 11' 57'' nordlig bredde, 28° 11' 9'' østlig lengde.

Grensepassering til/fra Finland skjer ved Polmak og over Samelandsbroen ved Utsjoki.


Trespråklig kommune: Det snakkes norsk, samisk og finsk.

Vennskapskommuner
Pello i Finland
Ter i Russland

AVSTANDER

Avstander i km fraTana bru til:
Levajok 100
Samelandsbrua 68
Sirma 48
Båteng 30
Riksgrensen Polmak 22
Seida 5
Austertana 49
Vestertana 50
Rustefjelbma 23
Langnes 33
Avstander i km fra Tana bru til:
Berlevåg 135
Båtsfjord 106
Vadsø 67
Vardø 138
Kirkenes 141
Karasjok 180
Lakselv 257
Alta 385
Hammerfest 354
Nordkapp 387
Oslo (E6) 2294
Oslo (via Finland og Sverige) 1924
Ivalo 235
Helsinki 1360
Pello

625 (via Rovaniemi  )

Murmansk 361
Umba 691