Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Fylkestingsvalget i Finnmark

Kommunestyre-og fylkestingsvalget foregår samtidig. I valgavlukkene vil du finne stemmesedler for henholdsvis kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Du bestemmer selv om du vil avgi stemme til ett eller begge valg, men du kan kun stemme en gang. Dersom du f.eks. kun stemmer til kommunstyrevalget, kan du ikke tilbake senere å avgi stemme til fylkestingsvalget (gjelder også motsatt). Du finner mer informasjon om fylkestingsvalget i Finnmark på Finnmark fylkeskommune sinehjemmeside (ekstern lenke)