Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Fylkesmannens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2020

Det er vedtatt forlenget åpning for følgende snøskuterløyper i Tana med datoer: 

2A

Fra Sirbmá til Gurteluoppal

17.mai

3A

Fra Båteng til Gurteluoppal

17.mai

3B

Fra Goavddesgurnjárga til løype 3A vest for Laddelašjávri

17.mai

4

Fra Hillágurra til Liŋkonjávri

17.mai

5

Fra parkeringsplass i Máskejohleahki til Stuorra Ilis ink. sideløype til Liŋkonjávri

17.mai

6A

Fra Bonjákas/Bonakas til Geassájávri/Sommervann

17.mai

6B

Fra Smalfjord til løype 6A ved Borttaláttu

17.mai

6C

Fra Boftsa til løpa 6A i Siidaleahki

11.mai

7

Fra Giillaš RV96 til Stuorrajohka/Storelva RV96

17.mai

8

Fra Stuorrajohka/Storelva til Stuorra Ilis

17.mai

9

Fra Skippagurra til Båteng

11.mai

10A

Fra Čámmájohka bru til brua over Riidoveaijohka ved FV890 inkl. sideløype til Mielkeveaijávri

17.mai

10B

Fra Løype 10A til Geresjávri

17.mai

10C

Fra Čámmájohka til sørlige veikryss mellom Gammelveien og Kvartsittveien

11.mai

10C

Fra sørlige veikryss mellom Gammelveien og Kvartsittveien til løype 13B

17.mai

11

Fra Skuvgi/Birkestrand til Uhca Dápmotjávri/Lille Klokkervann

11.mai

12

Fra Austertana til Harrelv

17.mai

13

Fra Parkeringsplass i Luftjokdalen til start av Hanadalen

11.mai

13

Fra start av Hanadalen til Stuorát Hánájávrit/Hanavann

17.mai

13B

Fra løype 10C på Gammelveien til Berlevåg kommunegrense

17.mai

14

Fra Álletnjárga/Alleknjarg til Skalvejavri/Kjelsjøen

17.mai

15

Fra Buolbmát/Polmak til Buolbmátjávri/Polmakvann

11.mai

Lenke til Fylkesmannens vedtak.