Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin temaside om motorferdsel

Man finner oversikt over lover og regler. Løypenett for barmark og vinter. Nyheter.
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/miljo-klima/motorferdsel/

Snøskuter- og barmarksløyper

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper.
Kart over løypene i Finnmark fylke finnes på www.nordatlas.no/plan. Løypene kan også lastes ned på GPS.