Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

FV 895 fra Skiippagurra til riksgrensa har fått adressenavnet Polmakveien

Kommunestyret valgte nytt navn på FV 895 i sitt møte i går, torsdag 11.06., og fastsatte skrivemåten av navnet til Polmakveien.

Kommunestyret valgte dermed å ta klagene fra Polmak bygdelag og Kartverket til følge. Vedtaket var:

"Klagene på vedtaket om adressenavnet Gollevárri på FV 895 fra Polmak bygdelag og Kartverket tas til følge. Nytt adressenavn er Polmakveien. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om stadnamn § 5, 2.ledd, jf. samme lovs § 3."

Vedtak om skrivemåten av et adressenavn kan påklages av lokal organisasjon med særlig tilknytning til det aktuelle stedsnavnet som ligger til grunn for navnet. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring. Evt. klage skal begrunnes og sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 7.juli 2015.