Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Fritak for revisjonsplikt for de minste bedriftene.

Ordfører mener at regjeringen har kommet med en flott julegave til næringslivet i Tana i og med at de foreslår at revisjonsplikten for de minste bedriftene blir borte.
Ordfører Frank Ingilæ

Mange selvstendig næringsdrivende bruker mye tid, penger og hodebry på å fylle ut skjemaer. Regjeringa har tatt et stort forenklingsgrep når de foreslår å fjerne revisjonsplikten for de minste selskapene. Forslaget innebærer at alle aksjeselskaper som oppfyller samtlige tre vilkår: under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk, får mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet.

I Tana har vi omkring 50 aksjeselskap som berøres av dette. Disse bedriftene i Tana vil samlet kunne få en besparelse på opp mot 1 million kroner årlig. Et veldig positivt grep for å bidra til å bedre vilkårene for små bedrifter.

Ha en fin dag!

regjeringen.no
Unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskap