Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen.

Mer informasjon finner du på www.skatteetaten.no. Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattest og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.