Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forslag til midlertidige fiskeregulerende tiltak

På bakgrunn av bestandsstatus samt status for forhandlinger/ kontakt mellom norske og finske myndigheter har Miljøverndepartementet bedt Direktoratet for naturforvaltning, med innspill fra Tanavassdragets fiskeforvaltning og Fylkesmannen, om å legge fram alternative tiltak som kan spare gytelaks i vassdraget med virkning fra årets fiskesesong (2012).

Styret ved Tanavassdragets fiskeforvaltning har på grunnlag av det overnevnte fremmet forslag til midlertidige fiskeregulerende tiltak for fisket i den norske delen av Tanavassdraget i 2012. Høringsfrist er 27. mars 2012.

Høringsuttalelsen med forslag til endringer finner du på denne linken: H%C3%B8ringsuttalelse.pdf.

For mer informasjon, gå inn på Tanavassdragets Fiskeforvaltnings' hjemmesider eller trykk her.