Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

Vedlagte planutkast foreslås som kommunens handlingsplan for perioden 2012-2015. Handlingsplanen skal rulleres også neste år. I saken ligger også saksprotokoll fra ulike utvalg.
Vedlagte forslag til handlingsplan 2012-2015 ble sendt ut på høring i juli 2011 med høringsfrist 1. oktober 2011.

Det foreligger høringsuttalelser fra Polmak og Tana kirkelige fellesråd, Sandlia og omegn
bygdelag, Fylkesmannen i Finnmark, Tana næringsforening, Tana saueavlslag, Tana
pensjonistforening og ungdomsrådet eksternt. I tillegg uttalelser internt fra miljørådgiver og
bygg- og anleggsavdelingen.

Høringsuttalelsene fremgår i kortform i saksutredning med kommenterer og behandling av uttalelse fremgår i høyre kolonne.

Det er mulig å prate på nettet (chatte) om saken når "chat med saksbehandler" vises nedenfor.