Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forskrift om ordensreglement for elevene i grunnskolene i Deanu gielda-Tana kommune

Tana kommune har vedtar vedlagt Forskrift om ordensreglement for elevene i grunnskolene i Deanu gielda-Tana kommune i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 11.09.2018 Tana kommune har delegert til den enkelte skole å gi særregler/utfyllende regler tilpasset lokale forhold. Særregler/utfyllende regler for den enkelte skole må være i tråd med vedtatt forskrift om ordensreglementet for elevene i grunnskolene i Deanu gielda- Tana kommune.

Forskriften er blitt utarbeidet og behandlet på rektormøtene høsten 2017 og våren 2018. På rektormøter deltar kommunalsjef for oppvekst og rektorer/virksomhetsledere for grunnskoler/ oppvekstsentrene. Forslag til ordensreglement ble 20.12.2017 sendt ut på høring til berørte i saken. Rektorer/virksomhetsledere på hver enkel skole/oppvekstsenter har fulgt opp saken på virksomheten. 

Alle skoler kom med innspill til forskriften. Forslag til forskriften med innspill ble behandlet og vedtatt i HOOK den 11.09.2018. Forskriften ble iverksatt fra vedtaksdato i HOOK.