Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Tana formannskap har i møte 29.11.2017 gitt sin innstilling til Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for Tana kommune. Innstillingen er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no

Endelig behandling skjer i kommunestyret den 14.12.2017.

Ordfører.