Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Formannskapets innstilling til Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Tana formannskap sin innstilling til Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no Endelig behandling skjer i kommunestyret den 18.12.2012.