Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Formannskapets innstilling til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Tana formannskap sin innstilling til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no

Endelig behandling skjer i kommunestyret den 15.12.2011.