Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Formannskapets innstilling til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Tana formannskap sin innstilling til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 for Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus og på Tana bibliotek. Endelig behandling skjer i kommunestyret den 15.12.2009.

Saksframlegg og budsjettdokumenter finner du her.