Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Formannskapet, ordfører og varaordfører for perioden 2019 - 2023

I konstituerende kommunestyremøte 10. oktober ble formannskapet, ordfører og varaordfører valgt. Formannskapet ble utvidet fra 5 til 7 faste representanter. 

Disse utgjør formannskapet for valgperioden 2019 - 2023:

Fellesliste AP og Samelista i Tana/DSL
1. Helga Pedersen, ordfører, AP
2. Odd Erik Solbakk, varaordfører, DSL
3. Hartvik Hansen, DSL
4. Siv Anita Biti-Helander, AP

5. Ulf Ballo, AP (vara)
​6. Stian Hansen, AP (vara)
​7. Einar Johansen, AP (vara)
​8. Liz R. Utsi, AP (vara)
​9. Jon Arild Aslaksen, AP (vara)
10. Eirin B. Utsi, AP (vara)

Fellesliste SP og SV
1. Jon Erland Balto, SP
2. Viktoria Nilsen, SP

3. Sigurd Haugen, SV (vara)
​4. Nancy Porsanger Ant, SP (vara)
​5. Fred Johnsen, SP (vara)

Fellesliste V, FrP og H
1. Børre Steinar Børresen, V

2. Monica Balto Anti, V (vara)
3. Morten Blien, FrP (vara)
4. Ellen K. Saba, H (vara)

FSK_2019-23_450x294.jpg