Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatering inneholder endringer for løypene 2A og 5

Forlenging av skutersesongen oppdatert

Her er artikkelen fra Fylkesmannen

Tana-løypene:

Til 17. mai:

4

Fra Hillagurra via Liŋkonjávri og løype 5 til Geassajávri/Sommervann

6A

Fra Bonjákas/Bonakas til Løype 5 i sørenden av Sommervann

 

Til 13. mai:

2A

Fra Sirbma til Juvrritjávri

5

Fra parkeringsplass Máskejohleahki til Njukčajávri/Svanevann

6B

Fra Smalfjord til 6A

6C

Fra Boftsa til 6A

10A

Fra Fv. 282 i Austertana til Rv890

10B

Fra Løype 10A til Geresjávri

12

Fra Austertana til Harrelv

13

Fra Løype 9 til Hanavann

13B

Fra løypekryss 10a til Stjernevann, men ikke videre inn i Berlevåg

14

Fra Álletnjárga/Alleknjarg til Skálvijávri

15

Fra Buolbmát/Polmak til Buolbmátjávri/Polmakvann

 

Forlenges ikke:

2A

Fra Juvrritjávri til Gurtteluobbal

3A

Fra Båteng til Gurtteluobbal

3B

Fra Storfossen til Vest for Laddelašjávrit

5

Fra Njukčajávri/Svanevann til Stuorra Ilis

7

Fra Giilláš til Storelva

8

Fra Storelva til Stuorra Ilis

9

Fra Langnes til Båteng

11

Fra Birkestrand til Lille Klokkevann