Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2013

Fylkesmannen har forlenget sesongen for noen av våre skuterløyper. De fleste løypene stenger allerede natt til søndag 5. mai.
NB! Løypene fra Storelva, Sirma og Båteng har ikke forlenget åpning, iflg fylkesmannen skyldes dette rein i området.

 

Løyper i Tana med forlenget åpning:

Til og med 12. mai
5. Masjok – Stuorra Iilis (Flyvarden)
6.a. Fra løype 5 til nordenden av Sommervann/Geassajávri

Til og med 21. mai
13b. Austertana – Stjernevatn – Berlevåg grense
14. Alleknjarg – Skálvejávri
15. Polmak – Polmakvatn

Les mer her: Forlenget åpning av snøskuterløyper 2013.pdf