Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forhåndsvarsel - motorferdselsforbudet mellom Smalfjorden/Vestertana/Sommervann oppheves

Fylkesmannen har gitt forhåndsvarsel om at vedtak av 17. april 2020, motorferdselsforbud mellom Smalfjorden/Vestertana/Sommervann, oppheves med virkning fra 23. april kl. 11:00.

Siidaen takker så mye for hjelpen.