Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forhåndsstemming

Generell informasjon om forhåndsstemming finner du på Regjeringens hjemmeside (ekstern lenke). Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Forhåndsstemmer du i annen kommune enn den du er manntallsført i, sendes forhåndstemmen med Posten til kommunen din. Dersom du ikke har med stemmeseddel fra egen kommune/fylkeskommune, må benytte generell stemmeseddel dersom du forhåndsstemmer fra annen kommune/annen fylkeskommune enn den du er manntallsført i.

Tidlig forhåndsstemming innenriks fra 1. juli 2015

Dersom du er forhindret fra å forhåndsstemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, kan du tidlig-forhåndsstemme i perioden 1. juli - 7.august 2015. Dette kan du gjør på Tana rådhus mandag - fredag i perioden. Det er ingen faste åpningstider, så ta derfor kontakt med kommunen på sentralbordet 46400200 dersom du ønsker å tidlig-forhåndsstemme. Det brukes generell stemmeseddel med partinavn i tidlig-forhåndsstemmeperioden inntil de ordinære stemmesedlene er klare. Husk godkjent legetimasjon (ekstern lenke).

Ordinær forhåndsstemming innenriks fra 10. august 2015 

Ordinær forhåndsstemmeperiode er 10. august - 11. september 2015.  Alle personer som har stemmerett og som bor innenlands, får tilsendt valgkort sammen med en brosjyre om valg. Husk godkjent legetimasjon og ha gjerne med valgkort. Forhåndsstemmegivninger til andre kommuner sendes daglig med A-post. Vi gjør oppmerksom på at det er velgers ansvar å forhåndsstemme tidlig nok slik at forhåndsstemmen kommer fram til rett kommune innen kl. 21 på valgdagen 14. september 2015.

Forhåndsstemmelokale og åpningstider, ordinær forhåndsstemming 10. august - 11. september

Forhåndsstemmested er Tana Rådhus, møterom1 1.etg. Åpent mandag - fredag fra kl. 09:00 - 15:00 i hele forhåndsstemmeperioden. 

Hjemmestemming (ambulerende forhåndsstemmemottak)

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmested eller valgtingsstemmested, kan du be om å få stemme hjemme. Vi avtaler da et tidspunkt hvor vi kommer hjem til deg med alt nødvendig utstyr slik at du får avlagt stemme. Ta kontakt med sentrabordet på telefon 46400200 som vil sette deg over til valgansvarlig i kommunen eller send en e-post til postmottak@tana.kommune.no senest onsdag 9. september 2015 kl. 15:30 dersom du vil stemme hjemme. Oppgi navn, bostedsadresse og telefonnummer. Du vil bli oppringt for avtale om tidspunkt for stemmegivning. 

Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner er åpent for alle - beboere, ansatte og øvrige velgere. Det vil gjennomføres forhåndsstemmeginving i siste uke før valget (uke 37) på følgende helse- og sosialinstitusjoner:

Sted Dag/Dato Tidspunkt
Botjenesten                                                      Mandag 7. september             09:30 - 10:15          

Omsorgsboligene, Maskevarreveien                 

Mandag 7. september 10:30 - 11:30
Tana omsorgsenter

Mandag 7. september 

12:00 - 13:00
Distriktspsykiatrisk senter (DPS)     Tirsdag 8. september    10:00 - 11:00 
Tana helsesenter (sykestua) Tirsdag 8. september    11;15 - 12:15