Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Foredrag med Eero Niemelä- 40 år med skjellprøvetaking i Tanavassdraget.

Plakat 40 år med skjellprøvetaking i tanavassdraget_ norsk.pdf

Forsker Eero Niemelã fra LUKE holdt foredrag i Karasjok den 13. september og i Tanabru den 14. september 2017.

En oppsummering av hans foredrag ligger i vedlagte notat.

​Spørsmål og svar fra møtet finner du her. Plakat 40 år med skjellprøvetaking i tanavassdraget_ norsk.pdf