Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv runde 1-2 og 6

Tana kommune er tildelt kr 392 000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i regjeringens 6. tildelingsrunde som kom i desember 2021.

Departementet har også gitt utsatt frist for fordeling av midler som ble tildelt kommunen i februar 2021 (kr 260 954) og april 2021 (kr 250 000). Fristen for Tana kommune er satt til 31. januar 2022 for disse 2 tildelingene.

Kommunen har dermed til sammen kr 902 954 å tildele i denne søknadsrunden.

2022-01-06 Loga eambbo...

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Tana

Tana kommune er tildelt kr.1 745 000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i regjeringens 4. tildelingsrunde som kom i oktober. Søknader om kompensasjon registreres i Regionalforvaltning, og frist for å søke er 30.november.

2021-11-10 Les mer...

Kommunalt næringsfond 2020

Tana kommune har fått en betydelig økning i bevilling fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond i 2020 som følge av covid 19-utbruddet.

2020-07-10 Les mer...