Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Folkemøte om barmarksløyper

Folkemøtet om barmarksløyper viste at det er et stort engasjement om saken. Det var møtt fra ca. 100 innbyggere, og den mannlige delen var i stort flertall. Fylkesmannen, Fefo, Sametinget og to bygdelag var invitert til å holde innlegg. Fylkesmannen vile ikke delta som følge av at de allerede har vært på et lignende møte i Kutokeino og at Fylkesmannen allerede har tatt et standpunkt om at de er negative til å åpne løypenettet slik flere nå ivrer for i Tana. Dette provoserte flere, bl.a lederen av Miljø og Kulturkomiteen Ulf Ballo.
Publikum på fokemøte om barmarksløyper i Tana 01.12.08

  1 / 6 
 
Ulf Ballo 
Ulf Ballo
Leder for Miljø- og Kulturkomiteen innledet med bakgrunnen for folkemøtet