Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Folkemøte - ”Framtid uten vold?”

Det inviteres til folkemøte på Tana miljøbygg lørdag 28.11.2009 kl 1000. Formålet er å formidle informasjon og skape engasjement i arbeidet mot vold og misbruk av mennesker.

”Framtid uten vold?”

Miljøbygget, Tana bru, lørdag 28.11.2009
 
Kl 10:00 -16:30 FOLKEMØTE
 
Kulturinnslag ved Hanne Sire Noste Kristoffersen og Ingvald Guttorm
Åpning ved møteleder Kirsti Bergstø, Nesseby.
 
Forebygging av vold i Tana kommune. Ordfører Frank Ingilæ, Tana kommune.
Sametingets arbeid mot vold i Sápmi. Sametingspresident Egil Olli, Karasjok.
Kirkens engasjement og arbeid for barn, voksne og familier. Prostidiakon
Leif Petter Grønmo, Karasjok.
Politiets rolle i det forebyggende arbeidet mot vold.
 
Kvinner, barn og familier i krig. Assisterende fylkeslege Beate Lupton Vadsø
Menns arbeid mot vold i samiske samfunn. Mannsgruppa Dievddut ved
Aslak Mikal Mienna, Kautokeino.
Strategi for å forebygge overgrep. Nettverk i nord mot prostitusjon og vold ved
Asta B. Håland, Stavanger.
 
Voldsforebygging gjennom tiltak for voldsutøvere. Psykolog Are Evang, Tromsø.
Tag stilling mand. Rapport fra Danmark ved Hanne Helth, fra 8. mars initiativet i København.
Foreldre – de viktigste forebyggere. PPT-rådgiver Olaf Trosten, Tana.
Oppsummering/avslutning ved møteleder Kirsti Bergstø.
 
Maleriutstilling ved Arktisk kunstnergruppe. Åpen kafe hele dagen. Fri adgang.
 
Kl 18:00 - Arja Saijonmaa - ” Kjærlighet og samhold”.
 
Billettbestilling: Sentralbordet Tana kommune, tlf 46 400 200. Bestilte billetter hentes lørdag
28.11.09 fra kl 1000 på miljøbygget. Uavhentede billetter etter kl 1700 blir solgt.
 
Alle er hjertelig velkommen.
 
Arrangør: Lokale initiativtakere i samarbeid med Nettverk i Nord.