Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nasjonale regler for hyttebruk gjelder

Folk fra andre kommuner kan igjen bruke skuterløypene - og disper

OPPDATERING 26.03.20: Kommuneovelegen sier dette også gjelder for dispensasjoner.

*** 

Husk at de nasjonale reglene for bruk av hytter gjelder, selv om det lokale vedtaket er opphevet.

Kommuneoverlegen opphever med umiddelbar virkning vedtak om forbud mot å dra på hytta og forbud mot ferdsel i sneskuterløyper for personer som ikke er bosatt i kommunen etter smittevernloven, fra 18.03.2020.

 

Begrunnelse:

Opphold i fritidsbolig er nå regulert i «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19» som foreløpig gjelder tom 03.04.20

Forbudet mot ferdsel i sneskuterløyper for personer som ikke er bosatt i kommunen vurderes nå å utgjøre en svært liten risiko i forhold til og spredning av viruset og belastning på det lokale helsevesenet.

 

Det er likevel grunn til å oppfordre folk å holde seg i sin hjemkommune, og unngå unødige fritidsreiser slik helsemyndighetene anbefaler.

 

Kjell Magne Johnsen

Kommuneoverlege